Benchmarking yöntemi ile rakip/iyi markaların dijital organizasyon süreçleri benchmark edilir, en iyi oldukları alanlar şirkete adapte edilerek şirketin dijital müşteri memnuniyet performansı yükseltilir.